Odškodné za meškanie lietadla môže byť v rôznej výške. Pohybujeme sa v rozmedzí od dvesto päťdesiatich až po šesťsto eur. V nasledujúcich riadkoch si priblížime to, podľa čoho môžete výšku odškodného vypočítať. Dajte si pozor aj na to, že právo na odškodné nemáte pri všetkých letoch. V prvom rade musia byť regulované Európskou úniou. V štátoch, ktoré nepatria medzi členské štáty EU totiž platia iné zákony.

Vicaero lietadiel čakajúcich na odlet

Regulácie letov EU – prvá podmienka

Prvou základnou vecou je to, že let musí spadať do regulácií EU.
To sú:

  • Všetky letecké spoločnosti, ktoré realizujú lety z Európskej únie. ( nie je podstatné, kde presne e majú sídlo )
  • Všetky letecké spoločnosti, ktoré realizujú lety do Európskej únie, no zároveň je ich sídlo v rámci EU. (v tomto prípade musia mať sídlo v jednej z členských krajín EU)
  • Všetky letecké spoločnosti, ktoré sídlia v jednom z členských štátov Európskej únie.
  • Všetky letecké spoločnosti, ktoré realizujú lety v rámci EU. ( taktiež nie je podstatné, kde takáto spoločnosť sídli )

Lietadlo na modrej oblohe

Ako zistiť, či mám na náhradu nárok?

Výška odškodného sa vyrátava podľa dĺžky letu a dĺžky meškania. Konkrétna suma sa určuje na základe celkovej vzdialenosti, teda vzdialenosti od miesta vzlietnutia lietadla do miesta jeho pristátia, čiže do cieľovej destinácie. Aby ste mohli o odškodné žiadať, musí byť vaša cesta uskutočnená v rámci jednej rezervácie. Do času meškania a dĺžky letu sa nezapočítavajú prestupy a medzipristátia.
Môže sa vám to zdať trošku komplikované. V skutočnosti ale vôbec nie je. Najlepším spôsobom, ako zistiť, či máte na kompenzáciu nárok a ak áno, tak v akej výške, je osloviť spoločnosť, ktorá vám vie v tomto smere poradiť. Konzultácie sú väčšinou bezplatné. Ak sa dozviete, že máte na odškodné nárok, môžete danú spoločnosť osloviť aj v tom smere, že všetko vyrieši za vás.