Stretávame sa s týmito pojmami každý deň, ale nie každému je jasné čo tieto dva pojmy znamenajú, a aký je medzi nimi rozdiel. Nemusíte si lámať hlavu na tým, že ste jediný. Pojmy z ekonomiky iba pomenovávajú veci, o ktorých sme v bežnom aj finančnom svete počuli.kompetence.jpg
Hrubý domáci produkt v skratke HDP sa spravidla vypočítava na určité územie väčšinou je to krajina teda štát. Teda hovoríme o hrubom domácom produkte nejakého štátu. Hodnota HDP sa vypočítava nasledovne. HDP je celková peňažná hodnota všetkých služieb a výrobkov, ktoré boli vyrobené príslušníkmi nachádzajúcimi sa v danej krajine. Teda napríklad všetko to, čo sa vyrobilo, ako rôzne výrobky a všetky služby, ktoré sa v krajine vykonávajú. Ďalej sa k tejto položke pri výpočte HDP pridáva aj doba teda sledované obdobie, ktoré sa všetky tieto produkty sa služby uskutočnili a vyprodukovali. S pravidla je táto doba jeden rok. S hrubým domácim produktom sa dá veľa zistiť a veľa sledovať. Napríklad sa porovnávajú HDP v rôznych krajinách sveta, pričom sa tie, ktoré majú HDP najvyššie určujú ako najsilnejšie ekonomiky. Keďže sa HDP meria každý rok,  výsledkov údajov môžeme zistiť, či sa ekonomika v danej krajine za posledný rok výšila, ale znížila. Na internete si môžete nájsť údaje HDP podľa rôznych krajín. Tieto údaje sú každým rokom aktualizované.podnikatelský start up.jpg
Medzi štáty s najvyšším HDP patria nepochybne USA, ktorého HDP dosiahlo v roku 2018 hodnotu 20 494 050 amerických dolárov. Na druhom mieste sa umiestnila Čína, ktorá je známa svojou silnou ekonomikou. Hrubý domáci produkt Číny v roku 2018 dosiahol 13 407 398 amerických dolárov. Na treťom mieste sa s hodnotou HDP 4 971 929 umiestilo Japonsko. Ďalej sa na popredných miestach nachádza aj Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, India, Taliansko atď. Vďaka výpočtu HDP máme všetci možnosť vidieť ako ekonomika krajín každý rok buď stúpa alebo klesá. A podľa HDP vieme určiť, ktoré krajiny sveta majú silnú alebo naopak slabú ekonomiku.