Vedeli ste…
… z čoho sa vyrába?Hlavnou surovinou je kremeň. Keby bola táto surovina jediná, jeho výroba by bola veľmi zložitá a drahá kvôli jeho vysokej teplote tavenia. Preto sa k nemu pridávajú ďalšie látky, ktoré túto teplotu znižujú (sóda, uhličitan draselný) a ktoré potom upravujú jeho odolnosť voči vode (oxid vápenatý).

okno

… kedy sme ho začali vyrábať a používať? Začiatok výroby skla sa datuje k roku okolo 3500 p.n.l. v Egypte alebo v Mezopotámii. Výrobky, ktoré sme z tejto doby objavili sú korále či rôzne nádoby. Avšak sklo sme začali používať už v dobe kamennej. Lenže nie je sklo ako sklo.
Obsidián je vulkanické sklo, ktoré existuje v prírode ako súčasť sopečných hornín. Nie je však priesvitné, je tmavých odtieňov. Ľudia si z neho v praveku zvykli vyrábať ostré nástroje. Prírodné sklo môže vzniknúť aj úderom blesku do kremeňa.

… od kedy sú sklenené okná súčasťou domácností? Je známe, že približne od 16. alebo 17. storočia, kedy sa okrem kostolov začali používať aj v príbytkoch vyššej spoločenskej vrstvy. Postupne začali byť dostupné aj pre ľudí z nižších vrstiev. Ľudia tak žili v oveľa zdravších podmienkach. Nanešťastie, koncom 17. storočia zaviedol v Anglicku kráľ Villiam III. daň za okná, preto ľudia v snahe ušetriť zamurovávali svoje okná alebo jednoducho stavali domy bez okien. Táto daň trvala až do 19. storočia.

… aké výhody má jeho recyklácia? Sklo sa môžerecyklovať naozaj donekonečna. Je to tak, sklo týmto procesom nestráca žiadnu zo svojich vlastností. Recykláciou jednej sklenenej fľaše vzíde úplne totožná fľaša bez úbytku materiálu. Nie ako v prípade plastov.
Na to aby sa vyrobilo nové sklo potrebujeme viac energie ako na jeho recykláciu. Už len pri jednej fľaši tým dokážeme ušetriť toľko energie, aby sme sa mohli dívať 25 minút na televízor.

láhvě

Triedenie skla šetrí aj prírodu. Každá tona, ktorú spolu opäť privedieme k životu, dokáže zabrániť, aby tá istá tona nového skla vyprodukovala 670 kg oxidu uhličitého. Tento plyn prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Prispieva k záhube života ako takého.
Preto nebuďte ľahostajní, spestrujte si domácnosti sklom, kupujte sklo radšej ako plast, no zamyslite sa pri jeho vyhadzovaní. Keď ho vyhodíte na zem, bude sa rozkladať viac ako milión rokov. Keď ho vyhodíte do koša určeného na jeho recykláciu, pošlete ho do zdravého kolobehu, ktorý nám neskôr môže zachrániť krk.