Hovnivál alebo skarabeus je čeľaď chrobákov. Väčšina týchto chrobákov si v zemi vyhrabáva chodby, tunely a hniezda kde kladú vajíčka a larvy. Niektoré takéto chodby sú dlhé až niekoľko metrov. Hovnivál používa svoju „guľôčku“ hnoja nielen ako svoj zdroj potravy ale aj ako svoj domov. Ak mu hrozí nejaké nebezpečenstvo môže na neho vyliezť. Takýmto spôsobom sa napríklad chráni aj ak mu je zem príliš horúca. Vyliezajú na ňu ak sa im prehrievajú nožičky alebo hlava. Teda častejšie na ňu vyliezajú počas horúcich dní.

hovnivál

Čím sa živia?

Trus, ktorý zbierajú slúži hlavne pre ich vajíčka. Práve tam nakladú larvy a tieto sa prvé dni svojho života živia práve týmto trusom. Toto je ich jediná potrava. Je to predovšetkým trus zo slonov alebo veľkých bylinožravcov. Prečo sa ním ale živia? Je to preto, že v truse sa nachádza ešte veľa živín. Oveľa viac ak ide o trus neprežúvavcov. V tomto truse je teda veľké množstvo živín. Teda ľahšie sa im prijíma takéto živiny, ktoré sa nachádzajú v truse iných zvierat.
Ako každý iný tvor aj oni potrebujú živiny na to aby prežili. Živiny, ktoré takto príjmu sú dôležité pre ich rast a ďalšie funkcie. Dá sa povedať, že zvieratá im tieto živiny ako keby „pred trávia“ čo znamená, že pri trávení už nespotrebujú toľko energie.

Dôležité je povedať že tento druh je veľmi dôležitý v prírode. Trus, ktorý zberajú sa potom nehromadí v prírode. Teda pomôžu odstrániť veľké množstvo tohto trusu zvierat. Tento odpad by sa inak veľmi dlho v prírode rozkladal. V podstate sú pre našu prírodu veľmi prospešné.

brouk

Táto „guľôčka“, ktorú si kotúľajú je dôležitá aj pre získanie samičky. Samička si vyberá, ktorú guľôčku zvolí a až potom do nej nakladie svoje vajíčka. Teda je dôležitá veľkosť aby „okúzlili“ druhú polovičku a mohli tak mať ďalších potomkov. Teda táto ich činnosť má viacero dôvodov neslúži len ako ich potrava.