Udeľovanie energetických certifikátov pre budovy a stavby sa u nás zaviedlo v roku 2008. Každá budova, okrem niektorých výnimiek, ktoré sa dajú vyhľadať na internete alebo v zákone, by mala mať na viditeľnom mieste štítok so svojim energetickým certifikátom. Obzvlášť sa to týka novostavieb alebo budov, ktoré menia majiteľa, dokonca aj rodinných alebo bytových domov.

rodinný dom

Energetický certifikát budovy zhodnocuje a vyjadruje fakt, ako a či je budova energeticky spôsobilá a ako s energiou celkovo hospodári. Kategória je udeľovaná od A po G, pričom A sú najlepšie energeticky zabezpečené budovy. Dalo by sa povedať, že z energetického certifikátu budovy vyčítame podobne ako z energetického certifikátu napríklad pre chladničky, akú kvalitu majú energetické vlastnosti budovy. Posudzuje sa pri tom niekoľko dôležitých vecí. V prvom rade spotreba na ohrev vody a vykurovanie, dôležité indikátory spotreby energie. Ďalej to je fakt, koľko energie sa spotrebuje v budove na osvetlenie, klimatizáciu, elektroinštalácie, vzduchotechniku a podobne.

budovy

Dnes sa energetický certifikát vyžaduje pri kolaudácii novostavieb vždy, takže všetky nové budovy by ich mali mať. Rovnako by ste mali dostať a mať energetický certifikát pri kúpe, či prenájme rodinného domu.

Priestory, ktoré často alebo neustále navštevuje verejnosť by tiež mali mať energetický certifikát viditeľne umiestnený, obzvlášť tie nad 500m2, napríklad administratívne budovy alebo obchodné domy. Certifikát nám ukazuje, ako veľmi sa v danom objekte hospodári s energiou a či sa s ňou šetrí alebo naopak. Ak potrebujete, alebo budete potrebovať energetický certifikát pre svoju budovu, môžete sa obrátiť na organizácie, ktoré tieto služby zabezpečujú. Podrobnosti nájdete na linku v tomto článku alebo na webovej stránke firmy certifikaciabudovy.sk.