V prvom rade je dôležité poznať základné dva typy finančných podvodov digitálneho sveta.
Prvým je nevedomá účasť majiteľov účtov na samotnom podvode a ich následné prevzatie účtu. Nevedomá účasť je klasický podvod, o ktorom sme všetci počuli: podvodník, predstavujúci štátneho úradníka, ktorý oklame majiteľa účtu, aby ochotne poskytol osobné údaje.

podvod

Druhá forma podvodu je úzko naviazaná na prvú, a ide o samotné prevzatie účtu. Zahŕňa podvodníka, ktorý zachytil osobné údaje zákazníka, ktoré môžu byť použité na získanie prístupu k finančným prostriedkom držiteľa účtu.

Pracujte s dôveryhodnou finančnou inštitúciou
Mnoho aplikácií a internetových nástrojov vám môže pomáhať s platobnými operáciami, ale len málo z nich je rovnako bezpečných ako banky. Finančné inštitúcie vrátane bánk sú v popredí v boji proti počítačovým zločincom a neustále skúmajú podvody a vyvíjajú technológie na ich riešenie.

Dávajte pozor na falošné e-maily
Podvodníci môžu byť vynaliezaví a ich požiadavky na peniaze sa často zdajú byť identické s oficiálnou korešpondenciou bánk a finančných inštitúcií. Ak si všimnete nezrovnalosti v e-mailových adresách a názvoch domén alebo ak dôjde k náhlej neočakávanej zmene v e-mailovej adrese inštitúcie, s ktorou pracujete, zavolajte na ich oficiálne telefónne číslo uvedené na zmluve a overte si informácie. Nevolajte na telefónne čísla uvedené v pochybnom e-maile.

Urobte okamžité opatrenia
Ak si myslíte, že ste mohli byť obeťou finančného podvodu, čas je v tomto prípade veľmi podstatný. Okamžite kontaktujte svoju finančnú inštitúciu a požiadajte ju, aby sa obrátila na príslušnú finančnú inštitúciu, ktorej bol odoslaný podvodný prevod.

zabezpečení
 
Vedieť, ako podvodníci pracujú a tiež poznať dostupné zdroje, ktoré vám pomôžu bojovať proti nim, je prvým krokom k ochrane pred podvodníkmi. Čím viac sa dozviete o týchto nástrahách a dostupných nástrojoch, tým lepšie budete pripravení ochrániť svoje financie.