Podnikatelia na Slovensku nemajú ľahké podmienky a nemyslíme tým len aktuálnu situáciu spojenú s protipandemickými opatreniami, ale aj faktory, ktoré tu boli už dávno predtým, a to najmä tie spojené s byrokraciou a potrebnými financiami v začiatkoch podnikania. Fakt, že úspešný slovenský podnikateľ musí vidieť mnohé detaily, vďaka ktorým si dokáže tieto postupy uľahčiť a takisto ušetriť peniaze.

otáznik, podnikanie

Lenže ako? Ako sa dajú napríklad ušetriť potrebné financie? Možno na úkor spokojnosti zamestnancov alebo na úkor kvality vyrábaných a poskytovaných produktov či služieb. Ušetriť sa ale dá takisto na priestoroch a to je jedna z výhod, ktorú ponúka virtualne sidlo bratislava 41business.com.

  • Ponuky dostupných virtuálnych sídiel, čo môžu v stručnosti slúžiť ako registračné sídlo alebo tiež ako virtuálna kancelária.
https://youtu.be/bEcLaf4TDjU

Je to možné, pretože novo založená spoločnosť sa musí zapísať do OR spolu s tým, že sa uvedie jej adresa. Adresa, kde sa plnia požiadavky a nie je nutné, aby išlo o napríklad o adresu, kde sa pravidelne vyskytujete alebo kde bývate. Pretože požiadavky sa môžu spracovávať pomocou virtuálneho sídla, ktorého adresu je tak možné uviesť do zápisu v OR (Obchodný Register). Takéto sídlo zároveň nevyžaduje investície navyše spojené s prerábaním priestorov a podobne, je určené na evidenciu, resp. na zápis v OR, alebo sa v ňom „len“ plnia potrebné administratívne úkony a spravidla sa preto za neho platí nízke nájomné.

podnikateľ, dom

Pre koho je ale takýto krok najvhodnejší?

Záleží od konkrétnej situácie, hoci áno, je to výhodný krok pre začínajúcich podnikateľov, ktorí sa chcú vyhnúť investícii do drahých priestorov a zo začiatku sa snažia ušetriť všade, kde sa dá a pritom neohroziť svoje plány. Nižšie náklady za nájom ale zrejme uvítajú aj skúsenejší podnikatelia, čo si momentálne platia za drahé administratívne priestory, ktoré ale dostatočne nevyužívajú.